லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Wednesday, September 28, 2005

ஜனாதிபதி உரை

இந்த முறை சுதந்திரதின ஜனாதிபதி உரை படிக்க மறந்தவர்க்கு இதோ,
http://www.hindu.com/thehindu/nic/presidentiday.htm
நான் இது வரை ஜனாதிபதி உரைக்கு செவிசாய்த்ததில்லை.
ஆனால் இந்த முறை கலாம் பேச்சை படித்தேன்.
நீங்களும் படியுங்கள்.
பொருப்பான அர்த்தமுள்ள உரை.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Blog Movie Critics: The Blogosphere Is Closed
Another sign blogs are moving into the mainstream media industry popped up in the form of movie critiques.
Your Blog. It's nice . Here's a subject that interests many; elderly depression. It's some insight into dealing with elderly depression.

Sonny M.

8:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

பிரதமர் உரை = கலாம் பேச்சு

அடச்சே இவ்ளோ வெளக்கமான இந்தியக் குடி மகன்

பொருப்பான உணர்தல்

9:44 AM  
Anonymous Prakash Palani said...

thalaiva.. edit your blog and change it to either President's speech or Manmohan's speech..

Pradhamar Urai -- Kalam Pechu..
sariya padaliye

6:01 AM  
Blogger boopa said...

bug fix panniyaachu..
inne paarungal

7:00 AM  

Post a Comment

<< Home