லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Monday, September 19, 2005

demyக்கு அஞ்சலி.

demyக்கு அஞ்சலி.
பாலாவின் உற்ற நண்பன்.
inner ring road,bangalore'இல் helmet அனியாமல்,
வேகமாக ..
முடித்துக்கொண்டான் அவன் ஆயுளை.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home