லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Thursday, September 29, 2005

6.54326

"மொத்தம் 6.54326",
calculator காட்டியது.
இவ்வளவு precision தேவை இல்லை.
"மொத்தம் 6.54".
எழுதிவிட்டு அடுத்த sum'க்கு போனேன்.
விட்டுப்போன ".00326",
விம்மி அழுது ether'இல் கரைந்தது.

7 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Burst Internet bubble will produce better companies, says forecaster
CREDIT: Chris Mikula, The Ottawa Citizen Well known trend forecaster, Tony Perkins, founder of magazine Red Herring, feels the biggest media trend is the proliferation of weblogs, or blogs, that let consumers ...
Find out how to buy and sell anything, like things related to music on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like music!

7:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

என்னா எழவு எய்துறே

7:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

ஒரு .யிரும் புரியல?

7:16 AM  
Blogger இராமநாதன் said...

boopa,

நல்லாருக்கு. அந்த .0326 எங்கே போச்சுன்னு எனக்கு ரொம்ப நாளா சந்தேகம் உண்டு. இப்போ ether ல போச்சுன்னு புரியுது... :))

8:07 AM  
Blogger boopa said...

raamanaathan,
etherla poochunu naan ninachupen..
enga poochchoo , yaarukku theriyum.
namma aanmaa maathiri kaanaama poyiduththu..

5:33 AM  
Blogger Ramses said...

hmm lost :-s!
onnum puriyala!

think me lost touch with reading tamil!:P

2:10 AM  
Blogger Ramses said...

now that u guys are back to posting:D:D...me will brush up on my tamil:D

2:12 AM  

Post a Comment

<< Home