லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Wednesday, January 30, 2008

பில்லா விமர்சனம்

திரைக்கதைக்கு ஒரு மாதமேனும் செலவளியுங்கள்.
கேமரா மட்டும் நல்லா இருந்தா போதுமா ?

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hi

Let's come together on http://www.tamiljunction.com to bring all the Tamil souls unite on one platform and find Tamil friends worldwide to share our thoughts and create a common bond.

Let's also show the Mightiness of Tamils by coming together on http://www.tamiljunction.com

12:49 AM  

Post a Comment

<< Home