லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Tuesday, January 03, 2006

ganndam..

thavamaai thavimirundhaanaalum sari..
kingkongaa irunthaaalum sari..
comment adikkama paakradhilla..

naan mattum ipdi illa.. en kooda vara pasangalum thaan..
but thittu vizhunthaa athu enakku mattum thaan..

enakku theatrela thaan ganndamnu ninaikiren..

thavamaai review will follow soon..

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

i never like these ppl who comment in the theatre..bad boys... rascals..
padatha urupadiya pakka vidama...pls refrain frm making comments atleast in theatre where public watches movies..
Bala.

9:12 PM  
Blogger Jap said...

Excuse me! Please keep your comments to yourself. I guess we are all watching a movie.

9:25 PM  
Blogger boopa said...

ungalaala thaan naan adi vaanga poren..

9:47 PM  

Post a Comment

<< Home