லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Friday, August 06, 2004

கொலம்பஸ் கொலம்பஸ் விட்டாச்சு லீவு...

யனிக்கு ஒஃபிஸில ஒரு வாரம் லீவு I கிட்டி...

ஞான் கொறைச்சு கேரளா J போயி...

இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு ஈ Blog-க்கு லீவு ஆக்கும்...

பக்ஷே ஒரு வாரம் கழிச்சு திருச்சி வரணும்..மனசில்லாய்யோ???0 Comments:

Post a Comment

<< Home