லாடு லபக் தாஸ்

இப்படிக்கு பாலா மற்றும் பூபதி

Thursday, July 15, 2004

இது பிர்லா கணக்கு....

இன்றைய ஸ்பெஷல் இரண்டாவது பதிவு...
அண்ணாமலை போடறது நியாயக் கணக்கு...
லபக் தாஸ் போடறது பிர்லா கணக்கு...
கூட்டி கழிச்சுப் பாரு கணக்கு சரியா வரும்...
இது எப்படி இருக்கு???


Management Equations:

MP Birla+Priyamvada = MP Group = RS Lodha(???Outsider)
CK Birla+GP Birla = Hindustan Motors
BK Birla+Kumaramangalam = Grasim + Kesoram + Hindalco + etcPilani Investments= Grasim
+Hindalco
+Century Textiles
+other Birla Companies
-Indian Rayon
-Hindustan Motors
-------------------------
1060.5 crore
-------------------------


RS Lodha = MP Group
+25% Pilani Investments
-------------------------
5000 cr.
-------------------------


Pilani Investments = 30%(BK Birla)
+25%(MP Birla)
+25%(GP Birla)
+20%(Others)
-------------------------
100
-------------------------


Final Equation:
RS Lodha X (Birla1+Birla2+......+Birlan) = ????

Bala's Hypothesis:
RS Lodha X (Birla1+Birla2+......+Birlan)
= Court Case for sometime + Good Food for press
= Settlement.(MP Birla = RS Lodha + Pilani Investments = Rest of Birla)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home